Představenstvo společnosti

OBCHODNÍ CENTRUM, a.s.

se sídlem Praha 4 – vestibul stanice metra “C“ Opatov, Chilská ul., PSČ 149 00

IČ 25055135, (dále jen „společnost“)

 

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

akcionářů společnosti,

 

která se bude konat dne 22. října 2015 od 11.00

v notářské kanceláři notářky JUDr. Aleny Klocové na adrese Holečkova 29, Praha 5.

 

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady a kontrola včasného a řádného svolání valné hromady

2. Volba členů orgánů

a. členů představenstva: Vladimíra Jirky, Jakuba Jirky, Matyáše Jirky

b. členů dozorčí rady: Yveta Jirková, Hana Lounová

3. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích

4. Změna stanov

5. Zrušení rezervního fondu

6. Závěr

Vyjádření představenstva k bodům 2. až 5.:

ad 2. Volba členů orgánů společnosti se navrhuje s ohledem na blížící se konec funkčního období.

ad 3. Navrhuje se podřízení se zákonu o obchodních korporacích.

ad 4. S ohledem na změnu právní úpravy se navrhují nezbytné změny stanov.

ad 5. Navrhuje se zrušení rezervního fondu, neboť již není povinný.

 

Návrh změn stanov je k nahlédnutí v sídle společnosti každý pracovní den v době od 10 do 15 hodin.

 

V Praze dne 16. září 2015

Obchodní centrum, a.s.

Vítejte na stránkách obchodního centra Opatov

Naše společnost je vlastníkem obchodních pasáží ve vestibulu stanice metra Opatov trasy C. Najdete zde 30 provozoven s nejrůznějšímimi obchody a službami.

Provozovny s vlastním stránkami mají  na tomto webu své ikony a kliknutím se na ně  dostanete. Spojení na provozovny které namají své stránky, najdete v oddělení "Kontakty na provozovny"

Tyto stránky jsou ve stadiu vzniku.